Trappen van Hakugyokurō

Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

+9
Mitch
NueMaiWaifu
Remilia~
Sophie
Pshycho Maniac
UNOwen
Urameshiya
Suuschuu
Faolinn
13 plaatsers

  Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Faolinn
  Faolinn
  Mad scientist


  Leeftijd : 30
  Speciale vermogens : Ability to understand and alter the workings of the human body.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Faolinn vr jun 08, 2012 2:16 am

  Hairy studio's presents....

  A Faolinn production....

  Who will survive?

  Weerwolven van Hakuro - Part X:


  Het boek dat uit zijn handen viel veroorzaakte een grote stofwolk. 'Negen dorpen...', verzuchtte hij, 'negen dorpen hebben hier gestaan en allemaal zijn ze verlaten gevonden, de straten gedrenkt in bloed. Acht keer hebben de kolonisten het gehouden op een interne vete, eerwraak wellicht.' De man stond op, wreef het stof uit zijn ooghoeken vandaan, en begaf zich trillend van inspanning naar de trap. De verleidelijke geur van rozemarijn dreef hem tegemoet. Hij lachte zachtjes in zichzelf terwijl hij Marit, de dienstmeid, al voor zich zag: druk in de weer met heet water en de benodigde kruiden voor zijn dagelijkse bad. Net voordat hij zijn neus achterna zou gaan riep Marit schichtig van bovenaan de trap dat het bad op temperatuur was.
  Toen ze de oude man onderaan de trap zag staan haastte ze zich snel naar beneden om hem naar boven te helpen, ontdeed hem van zijn kamerjas en wendde zich toen zedelijk af.
  'Ik dank je Marit, ga maar gauw eten nu het nog warm is, ik red me wel.' Sprak de oude man met een zachte glimlach. Toen Marit was vertrokken liet hij zich met een gelukzalige zucht in het hete water zakken. ''T is me het dagje wel...' Sprak hij tot zichzelf. Hij was dan ook stomverbaasd dat iemand, of iets, antwoord gaf. 'Yep, dat kennie wel stelluh joa!' klonk het vanuit een donkere nis in de badzaal, 'Net voor het eerst ontwoakt, verschrikkulluke honger, en wat vind ik? Een rimpelige ouwe vent in een ketel!'
  'Wie ben je!? Toon jezelf!' Riep de man toen hij eindelijk weer de woorden had gevonden die hij van schrik even was kwijtgeraakt. Hij zocht naar de nis waar het geluid vandaan leek te komen maar al snel draaide hij zich richting de deur. Marit had een ijselijke gil gegeven vanuit de keuken!
  'Ah, yep, so te horuh heb m'n moatje die lekkere griet van je te pakken!' Zei het wezen, dat nu eindelijk verkoos zich in het maanlicht, dat fel door de hoge ramen scheen, te vertonen. 'Dus toch...' mompelde de man onthutst, maar al snel hervondt hij zijn moed. 'Luister, schepsel, opdat je nog kan overwegen te vluchtten of niet! De ban van dit dorp is niet langer in de klauwen der vergetelheid aanwezig. Eerder dan jullie komst heb ik het al daaraan ontrukt en kenbaar gemaakt aan mijn medegeleerden. Het zal jullie niet makkelijk vergaan om ook dit dorp te vernietigen. Nu, ik kan mij niet verweren, doe wat gij wenst te doen en moge uw ziel branden in de hel voor de zondes die u nu, en in de komende dagen zult begaan!'
  Het schepsel stootte een rauwe lach uit en sprak toen met onwerkelijke stem:
  'Slechts één keer is dit dorp werkelijk vernietigd geweest, en dat was gedaan door een macht die noch jij, noch ik, noch enig ander schepsel ter wereld zal kunnen begrijpen. Wat wij doen is niet goed noch is het slecht. Wij voltrekken enkel het lot van dit dorp, keer op keer, net zolang totdat er niemand meer over is om het na te vertellen. Gij denkt wijs te zijn, grijze pelgrim, maar ook uw voorbereidingen zullen dit dorp niet van de tiende ondergang kunnen redden. Ga nu, pelgrim, op uw laatste tocht, uw toch naar het oneindige!' Na deze woorden stond het schepsel even stil, schudde het hoofd, focuste zich weer en wierp zich toen op de oude man. 'KOANTIJD!!! RAWR!!!'

  De klokken beierden
  Allen stonden op het plein
  Angstige blikken
  Gericht op dat ene huis

  En toen een man
  Met doem in diens ogen
  en de woorden
  'Er zijn weer wolven...'
  Ja mensen, het is vrijdag en ik wil zo onderhand wel een nieuw potje gaan starten, ik ga zometeen een spelerslijstje opstellen a.d.v. reacties uit het vorige potje en als het aantal mij bevalt dan ga ik meteen beginnen, zo niet dan zet ik de deadline op volgende week vrijdag.

  De rollen

  Hier een lijstje met alle rollen die mogelijkerwijs in het spel voor kunnen komen. Bij deze zweer ik dat ik enkel en alleen gebruik zal maken van de hieronder beschreven rollen (+ de burgers en wolven uiteraard :P ). Dit betekent echter niet dat al deze rollen ook daadwerkelijk stuk voor stuk in het spel aanwezig zullen zijn!

  De Priester
  De priester mag overdag of 's nachts een fles wijwater over iemands kop flikkeren, hiermee kan een heks of weerwolf gedood worden. Doet de priester zijn/haar actie 's nachts dan is hij/zij anoniem. Gebeurt het overdag dan is de priester bekend aan iedereen. De nachtelijke priesteractie dient op eigen initiatief bij mij ingediend te worden, ik ga niet iedere nacht vragen of de priester wat wil doen. Bovendien is de actie 's nachts na die van de wolven, maar voor die van de heks.

  Ketter
  De ketter is een slechte variant van de priester en een dubbelrol voor een weerwolf, de ketter bezit een flesje met gewoon water en doet slechts alsof het wijwater is. Het water heeft geen enkel effect, maakt niet uit wat voor rol het doelwit heeft. De ketter gebruikt zijn wijwater enkel overdag en is imuum tegen wijwater van de priester. Om het nogmaals te benadrukken, een ketter is tevens weerwolf.

  Huidenwisselaar
  De huidenwisselaar kan tijdens de nacht zijn eigen huid verwisselen met die van een medespeler. Alle acties die op de huidenwisselaar worden uitgevoerd, zullen effect hebben op de speler met wie de huidenwisselaar van huid heeft gewisselt. Maar als de medespeler wordt doelwit van een actie is dan zal dat effect hebben op de huidenwisselaar. De medespeler krijgt niet te weten dat de huidenwisselaar actief is geweest. Afhankelijk van hoeveel spelers er mee doen zal ik bepalen hoe vaak men dit mag doen.

  De Wijze Burger
  De wijze burger kan aan de spelleider de volgende vraag stellen:
  Hoeveel x zitten er in het spel?
  voorbeelden:
  Hoeveel wolven zitten er in het spel?
  De vraag kan slechts één maal gesteld worden en vóór nacht drie.
  (copypasta van weerwolfsite want lui)

  Ziener
  De ziener kan 's nachts een speler uitkiezen en komt dan zijn of haar rol te weten. De ziener kan ieder mogelijke rol zien en is als eerste 's nachts aan de beurt.

  De overlever
  De overlever is een gevalletje apart. In principe heeft iedere persoon die daadwerkelijk sterft aan de hand van wolven (dus als werkelijk niemand hem/haar gaat redden) 20% kans de beet te overleven, ongeacht wat voor rol die persoon heeft. Nadat dit één keer is gebeurd kan het niet nogmaals gebeuren! De overlever van de beet krijgt de identiteit van één willekeurig gekozen wolf te weten. Hij of zij heeft dan tot de volgende stemming de tijd om deze identiteit bekend te maken aan de burgers. Doet de overlever dat dan zal tevens bekend gemaakt worden dat hij/zij de overlever is, dus er omheendraaien (bv 'ik ben ziener!') zal niet helpen! De overlever kan er echter ook voor kiezen de verkregen informatie niet te delen. Na de stemming bezwijkt de overlever in beide gevallen aan zijn beet en wordt een volwaardige weerwolf, hij of zij speelt dan volledig voor de wolven en mag niet meer loyaal zijn aan de burgers!
  Nog enkele voorwaarden:
  -Vanaf het moment van de wolvenbeet is de overlever vatbaar voor het water van de priester! Hij/zij kan diezelfde dag al vóór de stemming dus om het leven gebracht worden door wijwater!
  -Kiest de overlever ervoor om zijn/haar rol en de identiteit van de wolf bekend te maken aan de burgers dan zal hij/zij delen in de overwinning van de burgers, mocht dat de uiteindelijke uitkomst zijn.

  De Jager
  De rol van de jager verschilt van dag tot nacht. Het is algemeen bekend dat de jager bij het doodgaan zijn kruisboog mag richten en iemand neer mag schieten. Gaat hij echter 's nachts dood, dan kan hij alleen de rollen raken die een nachtelijke beurt maken zoals de wolven, ziener of heks om maar eens wat te noemen. Een jager vertelt de spelleider altijd een voorlopig target, zodat deze dood direct in het verhaal meegenomen kan worden! Het voorlopig target mag ten alle tijden veranderd worden, maar niet nadat het 'doodsverhaal' is gepost. Side note: Ook de priester kan geraakt worden, mocht deze toevallig die nacht zijn/haar beurt maken.

  Grafdelver en lijk
  Een grafdelver kan tijdens één door hem/haar gekozen nacht het slachtoffer van de weerwolven in een lijk veranderen waardoor het slachtoffer niet 'echt' dood zal gaan. Voor de spelers zal het lijken alsof er niks is gebeurd. Het lijk speelt samen met de grafdelver en zowel wanneer lijk als enige overblijft of wanneer ook de grafdelver in leven is, delen zij de overwinning. Het lijk raakt zijn/haar oorspronkelijke krachten kwijt en kan niet sterven aan de hand van weerwolven. Het kan echter wel sterven door een lynch. Komt het lijk om het leven dan wordt zowel de oorspronkelijke rol als de lijk-status bekend gemaakt en mag de grafdelver weer een nieuw lijk maken zodra dat hem/haar uitkomt. Wanneer er geen weerwolven meer over zijn, dan zal het lijk beginnen met moorden.

  De Heks
  De heks heeft twee drankjes: Leven en dood. Als er iemand dood gaat door de wolven, dan krijgt de heks dat diezelfde nacht nog te horen en staat ze voor de keuze of ze die persoon voor de dood zal beschermen of niet. Daarna mag ze kiezen of ze haar doodselixir op iemand wilt gebruiken.
  Het levenselixir van de heks heeft een behoorlijke houdbaarheidsdatum en dus mag de heks altijd nog een latere nacht teruglopen naar het kerkhof om een dode terug te halen uit z'n graf.* De rol van de dode wordt gewoon weer toegepast. Maar counters worden niet gereset! Wat bedoel ik met counters? Met counters bedoel ik dingen als het wijwater van de priester, de drankjes van de heks, het liefdesschot van cupido etc etc. Basically alle speciale acties die een speciale rol beperkt kan ondernemen, overdag of 's nachts. Uitzondering: Daar de jager meteen sterft na zijn daad, krijgt hij na zijn herrijzing weer beschikking over zijn kruisboog, ik tel de moord van de jager dus niet als counter!
  Een heks maakt dodelijke toverdrankjes, geen molotov cocktails. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ze target specific is, ze maakt alléén diegene dood die ze als doelwit gekozen heeft, geen bystander zoals een slet. Als ze een slet target dan gaat de slet dood, ongeacht of ze bij iemand slaapt of niet.

  Medium
  Het medium kan met de doden praten. Zodra er iemand dood is dient het medium contact met diegene op te zoeken om zo een sterk team te vormen dat met de hulp van de doden kan gaan strijden tegen de wolven. Wolven en andere slechte rollen zijn uiteraard uitgesloten van deelname aan deze gesprekken. Het medium wordt dan ook verboden om contact op te zoeken met dode slechte rollen!

  Zandmannetje
  Het zandmannetje is een dorpsbewoner die eigenlijk een wolf wilt zijn. De eerste nacht mag het zandmannetje aan mij vragen of een van de spelers een wolf is. Als het antwoord juist is dan zal het zandmannetje in een wolf veranderen en met de wolven meedoen. Als het antwoord fout is, dan blijft het zandmannetje proberen om bij de wolven aan te sluiten en mag dan elke nacht aan mij vragen wie de wolven zijn.

  De Slet
  De slet mag iedere nacht bij iemand anders slapen. Dus niet telkens bij dezelfde persoon! Als de wolven haar targetten zullen ze haar niet kunnen vinden en derhalve zal de slet niet sterven. Als de slet bij de persoon slaapt die wordt getarget, echter, gaan zowel het doelwit als de slet dood! Slaapt de slet toevallig bij een wolf, dan zal ze alsnog niet gevonden worden en dus niet sterven!

  Cupido
  Cupido kan aan het begin van het spel twee spelers aanwijzen die elkaars geliefde worden, geliefden kunnen zowel goede spelers als slechte spelers zijn. Wanneer Cupido zijn of haar krachten heeft gebruikt dan wordt hij of zij gewoon een burger wat krachten betreft. De geliefden kunnen niet zonder elkaar overleven, gaat de één dood, dan sterft de ander ook. Net als de weerwolven onderling weten de geliefden van elkaar af. Ik heb liever niet dat geliefden elkaars echte rol aan elkaar verklappen! Plannen smeden in private chat is volledig toegestaan, aangezien geliefdes samen moeten overleven, ongeacht hun rol, maar kennis over rollen kan nogal eens de boel in de war schoppen dus hou die lekker voor je zelf mkay?

  Over gesprekken buiten het forum
  Uiteraard is het praten over weerwolven tussen de spelers buiten het forum om gewoon toegestaan. Ik ben echter wel van mening dat zomaar je rol bekendmaken niet moet kunnen. Het is niet leuk als iedereen meteen al aan elkaar elkaars rol gaat vertellen. Ik roep derhalve alle spelers slechts op om terughoudend te zijn in het prijsgeven van hun rol op het forum, het is leuker als we de kracht van het Weerwolven honoreren: giswerk. Bovendien wil ik jullie waarschuwen, het feit dat iemand zegt een rol te hebben betekent niet meteen dat diegene die rol ook echt heeft! (*kuch*overlever 2 potjes terug*kuch*) Ik verbied enkel het prijsgeven van rollen buiten het forum om, als je zo dapper bent het één persoon te vertellen, dan ben je ook maar zo dapper omdat in het aangezicht van de wolven op het forum te doen!

  Als je vragen hebt, adresseer ze lekker aan mij. Ik heb vakantie en ben compleet levenloos in huis aan het rondhangen, meestal heb je dus binnen een kwartier al een antwoord :P.

  Heb er enorm veel zin in!

  PS: IK VIND DAT DE DODEN GEEN ENKELE INFORMATIE MOGEN KRIJGEN OVER DE ROLLEN NADAT ZE DOOD ZIJN GEGAAN! ER ZIJN WELLICHT MEDIUMS AANWEZIG DUS NIEMAND KAN EN MAG EEN DODE INFORMATIE GEVEN OVER DE ROLLENCONFIGURATIE VAN HET SPEL! TEVENS MOGEN DODEN GEEN INFORMATIE GEVEN AAN DE LEVENDEN (APART VAN MEDIUMS) OM DEZELFDE REDENEN!!!


  Laatst aangepast door Faolinn op vr jun 15, 2012 9:36 pm; in totaal 2 keer bewerkt
  Suuschuu
  Suuschuu
  Schepper van de Zittende Dame


  Leeftijd : 31
  Speciale vermogens : Ik hou ontzettend veel van kokos!

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Suuschuu vr jun 08, 2012 2:19 am

  Ik doe mee o/
  Urameshiya
  Urameshiya
  Beheerder


  Leeftijd : 32
  Speciale vermogens : Ik kan matcha detecteren op ongeveer 863 meter afstand.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Urameshiya vr jun 08, 2012 2:37 am

  Ik schrijf me ook in!
  Faolinn
  Faolinn
  Mad scientist


  Leeftijd : 30
  Speciale vermogens : Ability to understand and alter the workings of the human body.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Faolinn vr jun 08, 2012 1:22 pm

  Ik heb even verzameld wat er in het vorige potje al aan aanmeldingen waren en ik kom op:
  Mitch
  Skip
  Ura
  Olly
  Suuschuu
  NueMaiWaifuu

  Dit is een bedroevend slechte opkomst xD, maar zeker niet zonder redenen. Ik wacht het nog even af voor vandaag en als het blijft tegenvallen ga ik de deadline dus een week verzetten en ga ik een actieve (en wellicht gewelddadige) campagne voeren om mensen te dwingen mee te doen :3
  UNOwen
  UNOwen
  Maestro


  Leeftijd : 28
  Speciale vermogens : Ik ben een Zubat in het eerste stadium van zijn leven.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van UNOwen vr jun 08, 2012 3:37 pm

  Schrijf mij ook maar in.
  Pshycho Maniac
  Pshycho Maniac
  Vaste forumganger (Phantasm)


  Leeftijd : 33
  Speciale vermogens : Niet sterk genoeg

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Pshycho Maniac vr jun 08, 2012 3:47 pm

  Ik doe mee.
  Faolinn
  Faolinn
  Mad scientist


  Leeftijd : 30
  Speciale vermogens : Ability to understand and alter the workings of the human body.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Faolinn vr jun 08, 2012 4:17 pm

  Bedankt jongens!

  Mitch
  Skip
  Ura
  Olly
  Suuschuu
  NueMaiWaifuu
  Psycho
  UNOwen

  Alsnog wat weinig, en vanavond ben ik weg.

  Bij deze stel ik officieel de deadline voor het inschrijven op Vrijdag 15 juni!
  Sophie
  Sophie
  Schepper van de Zittende Dame


  Leeftijd : 106
  Speciale vermogens : 132 woorden per minuut typen

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Sophie za jun 09, 2012 2:32 am

  Ik-

  Oh blijkbaar doe ik al mee.
  Oké.
  Remilia~
  Remilia~
  Schepper van de Zittende Dame


  Leeftijd : 27
  Speciale vermogens : Het creeëren en besturen van machtige lepels!

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Remilia~ za jun 09, 2012 11:57 am

  Misschien is het handig om te vragen of de mensen die zich al eerder hadden ingeschreven, nu nog steeds meedoen.
  Ik heb NueMaiWaifuu al een tijdje niet gezien bijv.
  En Mitch ook niet echt.
  Faolinn
  Faolinn
  Mad scientist


  Leeftijd : 30
  Speciale vermogens : Ability to understand and alter the workings of the human body.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Faolinn za jun 09, 2012 3:18 pm

  Ik heb ze PM's verstuurd, als ze online komen zullen ze het lezen. Bovendien hebben ze tot vrijdag de tijd om te heroverwegen. Doe jij nu wel of niet mee Remilia?

  Also, heb de beschrijving van overlever wat nader toegelicht, lees het even door iedereen!
  Sophie
  Sophie
  Schepper van de Zittende Dame


  Leeftijd : 106
  Speciale vermogens : 132 woorden per minuut typen

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Sophie za jun 09, 2012 3:50 pm

  Nuemaiwaifu doet gewoon mee hoor, hij postte laatst nog en ik heb hem ook op skype enzo.
  NueMaiWaifu
  NueMaiWaifu
  Vaste forumganger (Easy Mode)


  Leeftijd : 31
  Speciale vermogens : 6e zintuig om sarcasme te detecteren.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van NueMaiWaifu za jun 09, 2012 4:23 pm

  Ik was donderdag nog online om te kijken of er al vooruitgang was.
  Was er gisteren alleen niet aan toegekomen ///

  Maar ik doe zeker mee!
  Mitch
  Mitch
  Hemelbewoner


  Leeftijd : 28
  Speciale vermogens : To disappear in plain sight

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Mitch za jun 09, 2012 4:56 pm

  Ik had het topic al gezien, maar ik zag mijn naam al staan dus had niet gepost, omdat ik er al tussen stond [a]
  Ik doe nog steeds mee~
  Faolinn
  Faolinn
  Mad scientist


  Leeftijd : 30
  Speciale vermogens : Ability to understand and alter the workings of the human body.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Faolinn za jun 09, 2012 5:28 pm

  okay, bedankt heren! Nu nog wachten op meer aanmeldingen
  RemiliaxScarlet
  RemiliaxScarlet
  Vaste forumganger (Lunatic Mode)


  Leeftijd : 24
  Speciale vermogens : Thwomps.

   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van RemiliaxScarlet za jun 09, 2012 6:17 pm

  Count me in! TToTT
  Ik ben dol op Weerwolven spelletjes. XD

  Gesponsorde inhoud


   Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn) Empty Re: Weerwolven van Hakuro (Ronde 10 -- Spelleider: Faolinn)

  Bericht van Gesponsorde inhoud


   Het is nu za sep 23, 2023 4:29 pm